Monthly Archive:: กรกฎาคม 2015

กาแฟภูเรือ สายพันธุ์อราบิก้า

  นอกจาก ฮิลล์คอฟฟ์จะมีกาแฟสายพันธุ์อราบิก้าจากทางเหนือแล้ว ยังมีกาแฟที่มาจาก ภาคอีสาน นั้นคือ กาแฟภูเรือ สายพันธุ์อราบิก้า ที่ผ่านกรรมวิธีแปรรูปแบบเปียก ปลูกบนเทือกเขาสูง 650 เมตร จาก ระดับน้ำทะเล บริเวณเทือกเขาภูเรือ จังหวัดเลย หากท่านใดอยากทดลองรสชาติกาแฟจากภูเรือ ว่าจะมีรสกลมกล่อมเหมือนกาแฟจากทางเหนือไหม สามารถแวะมาที่ฮิลล์คอฟฟ์ได้ นะค่ะ ^^ Read More

5 ส .. กับการผลิตกาแฟคุณภาพ

5 ส คือ แนวทางที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน ให้ดีขึ้นในวงของการการผลิตและวงของการงานบริการเป็นต้น โดยการปฏิบัติตามหลัก 5 ส ซึ่งได้แก่ สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการ และขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและปลอดภัย สะอาด คือ การทำความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) เครื่องจักร อุปกรณ์ Read More